Ilgtspēja

Liekot lietā savas plašās zināšanas smagās būvtehnikas sektorā, Swecon aktīvi meklē veidus, kā nākotni padarīt ilgtspējīgāku.

Ilgtspējīgas pārmaiņas

Būvniecības nozarē tiek radīti vairāk nekā 30 % siltumnīcefekta gāzu emisiju. Mūsu misija ir to mainīt un atdarīt ar labu videi. Mums ilgtspēja nav papildu motīvs. Tā ir daļa no mūsu būtības.

Darbības modeļu ilgtspēja ilgtermiņā

Kā uzņēmums mēs ticam ilgtspējīgai nākotnei un uz to tiecamies. Mēs esam apņēmušies izstrādāt pašus ilgtspējīgākos darbības modeļus, lai nodrošinātu visaugstākos videi draudzīgas darbības standartus.

ISO sertificēts

Swecon ir sertificēts saskaņā ar starptautisko standartu ISO9001 (visplašāk lietoto, atzīto un pieņemto kvalitātes sistēmu) un ISO14001 (visplašāk lietoto, atzīto un pieņemto vides sistēmu uzņēmuma negatīvas ietekmes uz vidi samazināšanai), un mēs nerimtīgi strādājam, lai uzlabotu mūsu procesus un samazinātu ietekmi uz vidi.


Mūsu ilgtspējīgā darba piemēri

  • Regulāras iekšējās un ārējās sertifikācijas revīzijas

    Veicot regulāras sertifikācijas revīzijas, mēs nodrošinām, ka atbilstam ilgtspējas standartiem un vides mērķiem.

  • Nefosilās alternatīvas

    Mūsu ilgtermiņa mērķis ir mūsu tehnikas darbināšanai izmantot vairāk nefosilo alternatīvu, tādējādi samazinot CO2 emisijas.

  • Ietekmes uz vidi mazināšana

    Katru gadu analizējot mūsu emisiju ietekmi uz vidi, mūs mērķis ir izstrādāt videi draudzīgu klimata stratēģiju.