Drošība

Uzņēmumā Swecon drošība ir kā daļa no mūsu DNS. Attiecībā uz mūsu tehniku un darbībām mēs vienmēr cenšamies garantēt visaugstākā līmeņa drošību.

Drošības un aizsardzības pakalpojumi

 

Mēs rūpīgi strādājam, lai gādātu par drošību, un tā ir nozīmīga prioritāte gan attiecībā uz mūsu darbaspēku, gan darbu ar tehniku. Tas nozīmē, ka gan mūsu darbinieki, gan jūs varat vadīt tehniku uzticami un ar minimālu risku, darot to drošā darba vidē.

Mūsu drošības un aizsardzības funkciju klāsts jūsu uzņēmumam samazina negadījumu, dīkstāves un neparedzētu izmaksu risku.


Mūsu darba drošība

 • Darbinieku drošība

  Mūsu iniciatīva safe@swecon visaptverošā veidā atbalsta un veicina drošības kultūru darba vietā.

  Mēs organizējam vietējos seminārus, kas veltīti drošības jautājumiem, un regulāri apkopojam kolēģu atsauksmes.

 • Individuālie aizsardzības līdzekļi

  Swecon darbiniekiem tiek nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL).

  Lai vēl labāk ievērotu drošības noteikumus, mēs mudinām visus darbiniekus ziņot par jebkādiem potenciāliem riskiem, kas saistīti ar darba vidi.

 • Veselības aizsardzības un drošības izcilība

  Uzņēmumā Swecon mēs vienmēr meklējam pilnveidošanās iespējas.

  Nozīmīga šādas virzības daļa ir drošības kultūras izveide, lai līdz 2030. gadam panāktu veselības aizsardzības un drošības izcilību.

 • Klientu drošība darbā ar tehniku

  Drošība ir iebūvēta katrā mūsu tehnikas dizaina elementā.

  Mēs piedāvājam drošības un aizsardzības funkciju klāstu, kas palīdz samazināt negadījumu, dīkstāves un neparedzētu izmaksu risku.