Pakalpojumi

Volvo Site Simulation

Uzlabojiet loģistikas efektivitāti objektā un samaziniet savas izmaksas uz vienu tonnu ar Volvo Site Simulation rīka palīdzību.

 • Precīzas prognozes

  Ekrānā attēlotas animācijas un viegli saprotami pārskati jums palīdz plānot jūsu ar īpašumtiesībām saistītos un ekspluatācijas izdevumus. Plānojiet, prognozējiet, izstrādājiet budžetus un sniedziet piedāvājumus daudz precīzāk, izmantojot informāciju par ietekmi uz kopējām izmaksām.

 • Pareizie resursi

  Nosakiet atbilstošākās darba metodes un veiktspēju, kas nepieciešama, lai palielinātu projekta efektivitāti un produktivitāti. Saņemiet padomus par specifiskām darbībām vai nepieciešamām apmācībām.

 • Mazāk degvielas, mazāk co2

  Samaziniet degvielas patēriņu, oglekļa izmešu apjomu un ietekmi uz vidi, izmantojot pārskatus, kuros iekļauta informācija par CO2 izmešiem.

Tehnikas parka optimāla konfigurācija

Kad esat noteicis attiecīgajam projektam piemērotāko Volvo tehniku, veiciet jaukta tipa tehnikas parku salīdzināšanu. Tiek ņemti vērā tādi faktori kā tehnikas vienību lielums, daudzums, konfigurācija un uzstādāmie darbarīki.

Vislabākais transportēšanas maršruts

 

Saņemiet ieteikumus par objekta optimālāko konfigurāciju, ņemot vērā tādus faktorus kā derīgā krava, braukšanas slīpums un braucienu attālums.


Darbības princips

 • 1

  Vērtīgu datu apkopošana

  Iegūstiet noderīgus datus par faktoriem, kas attiecas uz konkrēto objektu, piemēram, materiāla blīvumu, izplešanās koeficientu, vidējo kausa piepildīšanas procentuālo attiecību un grunts apstākļus, lai labāk saprastu darbu objektā. Ir iespējams arī skenēt jūsu objektu ar GPS ierīci vai dronu.

 • 2

  Analīze un rīcība

  Noskaidrojiet, vai jūsu tehnikai vajadzīga tūlītējs remonts, vai arī to var ieplānot kopā ar nākamo kārtējo apkopi — tas palīdz racionalizēt apkopes vajadzības un samazināt nevajadzīgus pārbraucienus.

 • 1

  Simulācijas veikšana

  Nosakiet un nekavējoties novērsiet sīkas problēmas, izmantojot noderīgu informāciju par jūsu tehnikas ekspluatācijas stāvokli.