Pakalpojumi

Klientu atbalsta līgumi

Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz individuāli pielāgoti apkopes līgumi, kas ietver jūsu biznesam vispiemērotākos rīkus un pakalpojumus.

Klientu atbalsta līgumi

Elastīgs, izmaksu ziņā pārredzams un individuāli pielāgots. Swecon apkopes pakalpojumu modeļi ir kas vairāk par līgumiem. Tie ietver izdevīgus piedāvājumu komplektus, lai maksimāli palielinātu jūsu Volvo būvtehnikas ienesīgumu. Jums ir iespēja noslēgt atsevišķus apkopes līgumus attiecībā uz jaunu un arī jau ekspluatācijā esošu Volvo tehniku atbilstoši jūsu tehnikas lietojuma veidam.

Mēs sekosim visām plānotajām apkopēm un pārbaudēm, bet jūs varēsiet pievērsties savai uzņēmējdarbībai.


Det som är bäst för din verksamhet​

Cieša partnerība

Mūsu klientu atbalsta līgumi ir izstrādāti, lai stiprinātu mūsu savstarpējās darba attiecības. Ar regulāru apkopes pārbaužu palīdzību mēs ceram uzturēt proaktīvu un atklātu komunikāciju

 

Izmaksu kontrole

Samaziniet riskus un kļūstiet konkurētspējīgāks, noslēdzot līgumus par fiksētu cenu stundā un tādējādi optimizējot savu darbību.

Pievērsieties sava biznesa pamatdarbībai

Izvēlieties tās savas uzņēmējdarbības jomas, kuras ir jāuzlabo, lai būtu mierīgs prāts un darbi objektā noritētu efektīvi. Mēs gādāsim par pārējo, lai jūs varētu pievērsties savas uzņēmējdarbības svarīgākajām jomām.

Maksimāls darbspējas laiks

Nodrošiniet maksimālu darbspējas laika potenciālu ar mūsu apmācīto Volvo servisa speciālistu un analīžu rīku palīdzību, kas izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai uzraudzītu tehnikas darbību un sniegumu.